Fältlägret

Toppbild Fältläger
Foto: Conny Kristoffersson

Fältlägret

Det är svårt att tänka sig ett tydligare exempel för allt det den karolinska armén står för än ett fältläger. Där finns konkreta uttryck för ordning och disciplin, klasskillnad och auktoritet, förbandsanda och samhörighet och ett på krigsartiklarna grundat rättssystem. Lägrets prydliga rader av tält, vagnar, snörraka gator och vinkelräta hörn symboliserar viktiga värden i armén.

Lägerplatsen valdes ut av arriärgardet, förtruppen, enligt följande krav: ”Orten skall vara torr och tjänlig prövad, till både Campering och Exercis, och friskt vatten och skog ska i närheten tillgås. Enligt order får ej de närmast liggande byarna och gårdarna i någon måtto förolämpas. Om det vidrigaste fall sker, stannar det på Överstens ansvar.”

Kompanikvartersmästaren jämväl furirer och några gemena stakade ut lägret med trängpålar och tränglinor. Kvartersfanan sattes ut och bagaget ställdes på plats. Därefter ryckte kompaniet in i lägret. Soldaterna skulle vid inryckandet i lägret ta av rockarna och ta på lägermössan. Allt skulle läggas på packningen medan tälten restes.

Det dagliga livet i lägret var noga reglerat, från reveljen i gryningen, dock ej tidigare än 02.30 och under den mörka årstiden 07.00, till tapto 21.00. Det innehöll vakthållning, furagering, matlagning, exercis, korum, vård av materiel mm.

Spisordningen

Tillredningen av provianten fick soldaterna sköta själva. Varje rote om sex man bildade ett matlag med en förtent kokkittel av 5 kannors rymd, ca 13 liter. Den dagliga spisordningen skulle bestå av följande:

  • Varje dag: 2 marker mjukt eller 1 1/2 marker hårt bröd 1 jungfru brännvin, 2 stop dricka, 2 öre S:mt.
  • Söndag och Onsdag:  2 marker kött 1/8 kanna ärtor.
  • Måndag: Tisdag, Torsdag och Fredag: 3/16 kanna gryn till gröt.
  • Lördag: 1/8 kanna gryn till välling 1/2 marker smör, fläsk ost eller sill.

Veckotals proviant per man, utdelningen från magasin:

  • 10 1/2 marker torrt bröd.
  • 4 marker kött.
  • 1 1/8 kanna gryn eller ärtor.
  • 8 lod tobak.
  • 7 jungfrur brännvin.
  • 1/2 marker fläsk, smör, ost eller sill.

Föreskrift ur reglemente 1697 avseende soldaternas matlagning:

"Till Ryttarnes bättre skiötsel och trefvnad underwisas de med behändighet och sparsamhet med Weden, så väl som elliest at Koka, iämte det de tillhålles, så mycket möjligheten är, att äta warm maat, och icke wräckia uti sig omogen fruckt och annat otienligit, som lätteligen kan förorsaka siukdom".

 

Ritning tältgata Kompani