Litteratur

Fraustadt 1706: Ett fält färgat rött - Oskar Sjöström

Vägen till Poltava: Slaget vid Lesnaja 1708 - Pavel Konovaltjuk / Einar Lyth

Poltava 1709: Vändpunkten - Valerij A. Moltusov

Det lilla kriget: Skärmytslingar och kommenderingar under stora nordiska kriget åren 1702-1709 - Magnus Perlestam

Lydnad i karolinernas tid - Magnus Perlestam

Poltava : Berättelsen om en armés undergång - Peter Englund

Katastrofen vid Poltava: Karl XII:s ryska fälttåg 1707-1709 - Peter From

Karl XII:s död: Gåtans lösning - Peter From

Uppsnappade brev: Karl XII:s soldater i Norge 1716 - Peter Ullgren

Armfeldts karoliner - Anders Hansson

Karl XII - Ragnhild Hatton

Dräkt och uniform - Erik Bellander

Karolinska uniformer och munderingar åren 1700-1721 - Anders Larsson