Samarbete

Samarbete

Svenska Lif:Compagniet är mycket intresserade av projekt där vi med vår organisation och kunnande kan medverka i event, historieforskning, museiverksamhet, film av dokumentär och fiktiv karaktär, event mm.

Vi sätter stor vikt i att dessa samarbeten och sammanhang är av sådan karaktär att vi som förening kan upprätthålla vår autenticitet och trovärdighet.

Vår strävan är också att tillsammans med andra historiska föreningar utveckla och förmedla vårt brinnande intresse och föra det vidare till en bredare allmänhet.

Hör gärna av er med förfrågningar om spännande samarbeten!

1-Mellanbild-samarbete