Vision

1-Toppbild-Vision
Foto: Steve Prytz

Vision

Vårt mål i Svenska Lif:Compagniet är att att återskapa ett infanterikompani ur Livgardet under Stora Nordiska Kriget 1700-1721. Med alla militära och civila befattningar, all utrustning och de rutiner som föreskrevs i reglementen och förordningar. Vi består av medlemmar från hela Norden.

Kompaniet förevisar exercis, stridstaktik och dagliga rutiner så historiskt korrekt som möjligt utifrån det bevarade källmaterialet. Vi har även representanter för det civila samhället under denna tidsperiod, som visar hantverk, mat, musik och dans.

Vid event skall vi ge oss själva och publiken en historisk upplevelse, samt verka för att öka intresset för Stormaktstiden och förståelsen för människorna som levde då.

Vi har även fältövningar under realistiska förhållanden med tältläger, vakthållning, marscher, furagering, spaning och strid i terräng. Där återskapar vi ”Det lilla kriget”, dvs de mindre skärmytslingar som i hög grad präglade de karolinska soldaternas vardag i fält.