Organisation

1-Toppbild-Organisation
Bild: Alex Goss

Organisation

Svenska Lif:Compagniet är en ideel förening. Vid medlemskap sker en placering som är lämplig efter de personliga förutsättningarna och kompaniets behov. Den obligatoriska placeringen är menig infanterist. Viktigt att poängtera är att vi alla är lika betydelsefulla för organisationen och att vi skiljer på person och vår ”roll”. Vissa krav kommer att ställas men målet är att alla är välkomna och kan hitta sin plats.

Följande avdelningar finns i kompaniet:

  • Infanteri med musketerare, pikenerare och spel
  • Artilleri med 3-pundigt Regementsstycke
  • Fotdragoner
  • Sjukvård, själavård och rättsskipning
  • Marketenteri med civil personal
  • Lägerdeltagare som representerar det civila samhället

 

För mer information angående medlemskap, kontaktuppgifter mm gå till fliken Kontakt.

Våra föreningsstadgar >