Infanteri – Exercis

1-Toppbild-Infanteriexercis
Foto: Alex Goss

Infanteri Exercis

 

Exercisen i Svenska Lif:Compagniet följer det tryckta reglementet "Förordning och Evolutioner - Förordning och Reglemente för Infanteriet 1701". Vid behov söker vi oss till andra källor, reglementen och förordningar. Nedan följer ett antal filmer som visar handgrepp vid exercis, laddning, marsch mm. Denna sammanställning kommer att kompletteras med material som visar olika varianter av chargering, evolutioner, visitationer, korum mm. De är tänkta att användas som underlag för individuell träning inför event inom SLC och i samarbete med andra föreningar.

Tips vid visning stegvis: Pausa filmen, tryck sedan "." och stega med mellanslagstangenten.

Uppmaning enligt reglementet 1701: "Det åligger Officerarne fast än Soldaten altid bör opmuntras till hurtighet / ändå därjämte at förmana honom til at intet öfwerila sig / utan altid bruka betänksamhet och god contencance uti det han giör."

EXERCIS Handgrepp

De grundläggande handgreppen vid exercis:

 • Presenterer eder Musqvet.
 • Musqveten för foten.
 • Musqveten på Axlan.
 • Skyllrer med musqveten.

EXERCIS Laddning

Laddning av musköten, av säkerhetsskäl lägger vi in handgreppet "Presenterer eder Musqvet" mellan handgrepp 8 och 9. Då ska nämligen antingen varhaken fällas in eller eldstålsskyddet sättas på.

EXERCIS Bajonett

Sättande av bajonett till musköt.

EXERCIS Handgrepp Övriga

 • Lägger neder edert Gewähr.
 • Kaster om eder Musqvet.
 • Gevär af.
 • Betecker edert Gewähr för Regn.

EXERCIS Vändningar & Marsch

 • Vänster om.
 • Höger om.
 • Vänsteromvänder Eder.
 • Högeromvänder Eder.
 • Över allt Stå på höger fot.
 • Marschanträde på vänster fot enligt Palaestra Militaris, En Militarisch Exercitie Book. 1679.

Kommandot "Över allt - Stå" kan ske på både höger och vänster fot. Enligt text "Det började steget slutas i det foten nedsättes bredvid den som förut var nedsatt. Vid kommando ordet alltid stannas på den foten som är uppe”. Ur Förordning och reglemente för Regementerne till Fot. 1794. Vi i SLC förordar "Över allt - Stå" på höger fot.

1-bottenbild-infanteriexercis
Foto:Johan Robach